Iesūti “AutoMedia.lv” savu stāstu

“AutoMedia.lv” lietotāj!

Jums ir patīkama jeb tieši pretēji – nepatīkama pieredze saskarsmē ar ceļu satiksmi organizējošiem dienestiem, citiem ceļu satiskmes dalībniekiem vai ceļu policiju? Ja spējat uz lietām un apstākļiem raudzīties objektīvi, ja jums ir jūsu stāstu ilustrējoši materiāli – dokumenti, fotogrāfijas vai video – un spējat piedzīvoto sakarīgi aprakstīt, sūtiet savu reportāžu uz e-pastu info@automedia.lv. Ja fakti būs ievērības cienīgi, mēs jūsu reportāžu publicēsim. Iespējams, jūsu pieredze var noderēt citiem.

Jūsu “AutoMedia.lv”