Drīz nāksies atvērt maku arī par ārzemēs pieļautiem satiksmes noteikumu pārkāpumiem

Dodies uz arzemem_ievero noteikumus

2012.gada 1.novembrī Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) atbalstīta iecere normatīvajos aktos ieviest regulējumu, kas veicinātu pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem.

Izmaiņas normatīvajos aktos paredz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/82/ES, jo līdz tās pieņemšanas brīdim nepastāvēja regulējums, kas veicinātu šādas informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienības (ES) valstīm.

Sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem tiks piemēroti tādā apmērā, kā to paredz ES dalībvalsts, kurā pārkāpti minētie ceļu satiksmes noteikumi.

VSS izsludinātais likumprojekts „Grozījumi Ceļu satiksmes likumā”, pamatojoties uz direktīvā noteikto, paredz pamatprincipus normatīvajam regulējumam, lai varētu veikt informācijas apmaiņu ar citām ES dalībvalstīm par noteiktiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas minēti direktīvā. Latvijas kompetentās iestādes būs tiesīgas izmantot citu ES dalībvalstu transportlīdzekļu reģistrācijas datus (datus par transportlīdzekli un tā īpašnieku un turētāju), kā arī piešķirt citām ES dalībvalstīm tiesības izmantot minēto informāciju.

Likumprojekts nosaka pārkāpumus, par kuriem tiks nodrošināta informācijas apmaiņa, kā arī iestādi, kas veiks valsts kontaktpunkta funkcijas (Latvijā to veiks Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs). Likumprojektā arī ietverts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt pārrobežas informācijas apmaiņas kārtību starp ES dalībvalstīm.

Jaunais regulējums attieksies uz transportlīdzekļu īpašniekiem (turētājiem, vadītājiem), kuri citā ES dalībvalstī būs pārsnieguši atļauto braukšanas ātrumu, nebūs lietojuši drošības jostas vai aizsargķiveres, neievēros luksofora aizliedzošās gaismas signālu, vadīs transportlīdzekli alkohola reibumā vai narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmē, izmantos neatļautu braukšanas joslu, kā arī lietos tālruni, transportlīdzeklim atrodoties kustībā.

Ja Latvijas iedzīvotājs būs pārkāpis satiksmes noteikumus, piemēram, Austrijā, tad Austrijas kontaktpunkts noskaidros datus par transportlīdzekļa īpašnieku, sazinoties ar Latvijas kontaktpunktu un transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam) nosūtīs noteiktas formas aicinājumu samaksāt sodu vai norādīt personu, kas vadīja transportlīdzekli, vienlaikus izskaidrojot par sekām, kādas iestājas attiecīgajā valstī, ja persona nesamaksās sodu vai nenorādīs atbildīgo personu. Analoģiski rīkosies Latvijas puse ar pārkāpējiem no ES valstīm.

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā stāsies spēkā 2013.gada 7.novembrī. Līdz tam laikam tie vēl jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā.