Japānā pašgājēju automobiļu izstrāde kļūs par valsts projektu

autonomous_nissan_011

Uzlecošās saules zemē vietējo ražotāju kopīgi realizētā autonomās vadības automobiļu izstrāde ir ieguvusi oficiālu valdības atbalstu.

Autokompānijas „Toyota”, „Nissan” un „Honda”, kā arī elektronikas koncerni „Panasonic” un „Hitachi” ir apvienojuši spēkus automobiļu autonomo vadības sistēmu izstrādei. Japānas valdība no savas puses ir piedāvājusi ražotājiem talkā Tokijas un Nagojas universitāšu zinātnisko potenciālu.

Kā ziņo aģentūra „Nikkei”, šādas valsts un privātā kapitāla sadarbības rezultāts būs komplekss, proti, ne tikai pieejamu un drošu pašgājēju spēkratu radīšana, bet līdztekus arī atbilstoši sagatavota likumdošanas bāze, kā arī precizēti nozares standarti šādu automašīnu ražošanai un ekspluatācijai.

Sākotnējās valsts investīcijas šajā projektā sastādīs aptuveni 65 miljonus eiro.

autonomous_bmw_21492

Vērienīgā projekta pirmajā fāzē paredzēts izstrādāt unificētas drošības prasības, vadības sistēmas un radīt piemērotu infrastruktūru, tostarp, konsorcija dalībniekiem vienoties par signālu frekvencēm, speciālu objektu kodējumu u.tml. detaļām. Šādi plānveidīgi darbojoties, japāņi cer apsteigt Vācu un amerikāņu jau aizsāktos autonomās vadības spēkratu projektus, kas pastāvīgi spiesti cīnīties ar tehnoloģijas jomā bezcerīgi atpalikušu varas iestāžu birokrātiju.