Īsi par būtiskāko grozījumos Autopārvadājumu likumā

Sabiedriskais transports_autobuss

Trešdien, 24. aprīlī stāsies spēkā grozījumi Autopārvadājumu likumā, kas paredz izmaiņas kravu pārvadājumos un pasažieru pārvadājumos ar autobusiem, ziņo VSIA Autotransporta direkcija.

Lūk būtiskākie jaunumi:

  1. Pazemināts vecuma slieksnis no 21 gada uz 18 gadu vecumu, kurā personai, kura sasniegusi un apguvusi pasažieru pārvadājumu veikšanai nepieciešamās profesionālās zināšanas, izsniedz D1 vai D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību un vadītāja kvalifikācijas karti, kurā atzīmēta D vai DE kategorija un ir ieraksts “95. kods”, kas dod tiesības veikt regulārus pasažieru pārvadājumus līdz 50 kilometriem garos maršrutos. Tai skaitā piešķirtas tiesības vadīt šīs kategorijas transportlīdzekļus bez pasažieriem Latvijas teritorijā.
  2. Autopārvadājumu likums ir papildināts ar pārkāpumu veidiem, par kuriem tiek piemērota administratīvā atbildība kravu pārvadājumu un pasažieru pārvadājumu ar autobusiem jomā, kā arī ietvertas izmaiņas sodu apmēros.
  3. Precizēta pārvadātāja definīcija, nosakot, ka pārvadātājs var būt arī kooperatīvā sabiedrība, papildinot iepriekš definēto, ka pārvadātājs ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība.
  4. Likuma grozījumos noteikts, ka ne tikai pārvadātājam, bet arī nosūtītājam, ekspeditoram, līgumslēdzējam un apakšuzņēmējam, nosakot pārvadājuma pakalpojuma sniegšanas nosacījumus, ir jāievēro transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas nosacījumi, kā arī noteikta administratīvā atbildība par šo nosacījumu neievērošanu.