Sabiedrība domā, ka fotoradaru esamība vai neesamība īpaši neiespaido satiksmes drošību

Parvietojamais radars_Maskavas  iela 449_15.10.2012

Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 55 gadiem uzskata, ka pēc tam, kā uz ielām savu darbu beiguši fotoradari, ceļu satiksmes drošība nav pasliktinājusies.

To atklāj pētījumu aģentūras TNS sadarbībā ar telekompāniju LNT, raidījumu 900 sekundes, decembra beigās pētījums.

Vairums aptaujāto – 28%  – uz jautājumu, vai drošība uz ceļiem pēc fotoradaru darbības beigām ir pasliktinājusies, atbild: noteikti nē, bet  39% – drīzāk nē.

Pretējās domās ir 23% Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, kuri pauž viedokli, ka bez fotoradariem ceļu satiksmes drošība uz ielām ir pasliktinājusies (7% – noteikti jā; 16% – drīzāk jā). 10% aptaujāto nav konkrēta viedokļa šajā jautājumā.

Par aptaujuAptauju pētījumu aģentūra TNS veica sadarbībā ar telekompāniju LNT, raidījumu 900 sekundes, laikā no 2012.gada 18. līdz 20. decembrim, ar interneta starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 ekonomiski aktīvos Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 55 gadiem.

TNS pētījums interneta vidē ir reprezentatīvs Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopumam vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Izlases kopa ir veidota balstoties uz gadījuma izlasi, izslēdzot pašpieteikšanos. Interneta pētījumu organizēšanā TNS stingri ievēro ESOMAR rekomendācijas interneta aptauju izlašu veidošanā un veikšanā.