Vairums portālā „AutoMedia.lv” balsojušie uzskata, ka nesodāmā ātruma pārsnieguma limits fotoradaru gadījumā jānosaka +10 km/h

Radars Lokomotoves, Riga_05.12.2012 003

Mūsu portāla „AutoMedia.lv” lietotājiem tika uzdots jautājums – kāds jūsuprāt būtu ar radaru fiksētā nesodāmā ātruma pārsnieguma limits? Gandrīz puse no respondentiem – 44% – uzskata, ka optimālais limits būtu +10 km/h.

Nākamā lielākā nobalsojušo respondentu grupa – 34% – balsojusi par atļautā braukšanas ātruma pārsnieguma limitu +15 km/h. Savukārt 11% vēlētos lai nesodāmais ātruma pārsniegums būtu vēl lielāks – virs 15 km/h. Tikai 6% balsotāju iestājas par limitu līdz 6 km/k, bet 3% domā, ka autovadītāji jāsoda jau no atļautā ātruma pārsniegšanas par +1 km/h. Balsojuma rezultātos apkopots 205 respondentu viedoklis.

„AutoMedia.lv” atgādina, ka, uzsākot fotoradaru ieviešanu, Latvijas Republikas normatīvajos aktos nebija un joprojām nav noteikta kārtība, kā piemērot sodus tieši ar fotoradariem fiksētu maksimālā braukšanas ātruma pārkāpumu gadījumos.

Kā zināms, iepriekš Ceļu policijas darbībā pēc noklusējuma piekoptā +10 km/h prakse fotoradaru gadījumā bieži netika ievērota. Policijas vadība allaž klāstīja,ka fotoradaru „pielaide” katrā gadījumā un vietā ir individuāla, bet stūgalvīgi atteicās izpaust, kur tieši kāda.

Līdz ar stacionāro un mobilo fotoradaru ieviešanas pirmā mēģinājuma izgāšanos, jautājums par nepieciešamību normatīvajos aktos noteikt visiem skaidru kārtību, kā sods tiks piemērots ar radariem fiksētā ātruma pārsnieguma gadījumā, ir mazliet pieklususis. Taču radari atgriezīsies un arī

„AutoMedia.lv” uzskata, ka šis jautājums jāsakārto likumdošanas ceļā. Tiesa, ne tik daudz izdabājot kādai iedzīvotāju grupai, cik ņemot par piemēru citu valstu satiksmes organizācijas un kontroles pozitīvu praksi.

Latvijā spēkā esošie normatīvie akti vispār nekādas „buferzonas” ātruma pārsniegšanas gadījumā neparedz. Tātad faktiski ikvienu autovadītāju var sodīt par jau minēto +1 km/h, taču vismaz policijas darbībās tika un, novērojumi liecina, joprojām tiek ievērots saprātīgs kompromiss – par līdz aptuveni +10 km/h – vadītāji sodīti netiek.

„AutoMedia.lv” uzskata, ka fotoradaru gadījumā par normālu nevar uzskatīt situāciju, ka autovadītājam teju nepārtraukti jāskatās spidometrā, baidoties ātrumu pārsniegt pat par dažiem km/h, tā vietā, lai vērotu auto tuvumā notiekošo. Taču, būtu jāņem vērā, ka apdzīvotās vietās „nesodāmajam” limitam jābūt mazākam nekā ārpus apdzīvotām vietām.

Atgādinām, ka televīzijas raidījums „Zebra” pērn aicināja ikvienu interneta vietnē www.manabalss.lv balsot par skaidri noteiktu kārtību, kādā tiek izmantoti fotoradari, nosakot, ka ar fotoradaru palīdzību fiksējami tikai tie ātruma pārkāpumi, kas par varāk kā 15 km/h pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu. „Zebra” solīja, savācot vismaz 10 000 „PAR”, vērsties pie atbildīgajām valsts iestādēm ar iniciatīvu par atbilstošu normatīvo aktu pieņemšanu.

„Zebra” runasvīrs – žurnālists Pauls Timrots „AutoMedia.lv” apstiprināja, ka saņemti pat vairāk nekā 10 000 pozitīvi balsojumi un šobrīd notiekot dokumentu formēšana, lai iniciatīvu iesniegtu izskatīšnai atbildīgajās valsts iestādēs.