AutoMedia.lv lietošanas noteikumi

Portāla www.automedia.lv lietošanas noteikumi

Vispārīgi

 • Portāla www.automedia.lv uzturēšanu nodrošina IK firma „AZ Komunikācijas”. Domēna www.automedia.lv tiesības ir rezervētas Aināram Zariņam, kurš ir „AZ Komunikācijas” īpašnieks.
 • www.automedia.lv izmanto Sigmanet.lv serveru nodrošinājumu un nav atbildīgs par tehniskajām problēmām, kas var rasties lietotājiem vai reklāmdevējiem no AutoMedia.lv neatkarīgu iemeslu dēļ.
 • Ikvienam lietotājam AutoMedia.lv sniegtie informatīvie pakalpojumi ir bezmaksas, un tikai pašu lietotāju ziņā ir izmantot vai neizmantot maksas pakalpojumus, kas var būt pieejami caur iespējamo AutoMedia.lv reklāmdevēju interneta vietnēm.
 • Par AutoMedia.lv lietotāju uzskatāma jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto AutoMedia.lv saturu, apmeklējot AutoMedia.lv interneta vietni, kā arī publisko (iesūta) saturu.  AutoMedia.lv patur tiesības izvērtēt lietotāju iesūtītos materiālus un pieņemt lēmumu par to publicēšanu.
 • AutoMedia.lv, ņemot vērā vispārzināmo Latvijas interneta vides anonīmo komentāru zemo kultūru, nav paredzējis šādu iespēju – anonīmi komentēt publicētos materiālus. Toties ir iespēja uzdot tiešus jautājumus mūsu izvēlētajiem ekspertiem – savas jomas profesionāļiem un saņemt viņu atbildes.
 • AutoMedia.lv publicētie amatpersonu, lietotāju, atsevišķu autoru viedokļi var nesakrist ar AutoMedia.lv redakcijas oficiālo viedokli.

Autortiesības

 • AutoMedia.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura AutoMedia.lv publicēto materiālu fragmentu citēšana atļauta tikai ar atsauci uz AutoMedia.lv, bet pilnīga pārpublicēšana atļauta tikai ar AutoMedia.lv rakstisku atļauju.
 • Ja lietotājs vēlas pilnībā izmantot AutoMedia.lv publicētos materiālus, tam jāraksta uz e-pasta adresi info@automedia.lv, lai saņemtu atļauju. AutoMedia.lv patur tiesības arī neatļaut savu materiālu izmantošanu, nepaskaidrojot iemeslu.

 

Lietotāju materiālu publiskošana

 • AutoMedia.lv lietotājs ir atbildīgs par viņa iesūtīto materiālu (tanī skaitā ekspertiem uzdotiem jautājumiem), kas paredzēti publicēšanai AutoMedia.lv, saturu (tajā skaitā par teksta, fotogrāfiju, videomateriālu u.c. materiālu, kas var būt kādas citas fiziskas vai juridiskas personas radošās darbības produkts, izcelsmi). Ja materiāli, nav autordarbs, lietotājam ir pienākums, norādīt atsauci un informāciju, vai materiāli ir likumīgi iegūti un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un/vai izmantot šādā veidā.
 • Lietotājs atbild par sekām, kādas var rasties, ja netiek ievērotas autortiesības, šādu materiālu iesūtīšanas un/vai ievietošanas AutoMedia.lv rezultātā.
 • AutoMedia.lv ir aizliegts iesūtīt un/vai ievietot, kā arī nosūtīt citiem lietotājiem normatīvajos aktos noteikto nepublicējamo informāciju, tajā skaitā un ne tikai:
 1. materiālus (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuru publiskošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības;
 2. materiālus, kas aizskar personas godu un cieņu;
 3. materiālus, kas aicina uz valsts varas vardarbīgu nomaiņu, citu vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
 • AutoMedia.lv, konstatējot augstāk minēto aizliegtu materiālu iesūtīšanu, ir tiesības šos materiālus nepublicēt, kā arī ziņot par tiem kompetentām valsts iestādēm.
 • Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas likumdošanā noteiktās tiesības, kas attiecībā uz iesniegtajiem materiāliem pieder lietotājam. Tomēr, pieņemot šos AutoMedia.lv lietošanas noteikumus, lietotājs apliecina jeb izsniedz AutoMedia.lv neatsaucamu beztermiņa atļauju jeb licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un kas apliecina, ka par iesniegtajiem materiāliem nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence ļauj AutoMedia.lv publiskot, adaptēt, pārveidot, tulkot, publicēt, publiski izpildīt, publiski attēlot un izplatīt, padarīt pieejamus jebkurus materiālus, ko lietotājs no laba prāta, bez plāniem par to saņemt jebkādu atlīdzību, iesūtījis AutoMedia.lv.
 • Lietotājs piekrīt, ka AutoMedia.lv, lai nodrošinātu savus lietotājus ar informāciju, ir tiesīgs pārsūtīt un izplatīt materiālus pa dažādiem publiskiem tīkliem un dažādās informācijas vidēs, veikt materiālu saturā tādas izmaiņas, kādas ir nepieciešamas, lai šos materiālus saskaņotu un pielāgotu tīklu, iekārtu, pakalpojumu un mediju darbību tehniskajām prasībām.
 • AutoMedia.lv nav atbildīga par lietotāju savstarpēji nosūtītajiem materiāliem un šajā sakarā radītajām sekām.
 • AutoMedia.lv nav atbildīga par lietotāja materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. AutoMedia.lv neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas nodarīti trešajām personām saistībā ar jebkura lietotāja iesūtītajiem/publiskotajiem materiāliem.
 • Lietotajam, iesūtot materiālus publicēšanai, ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu AutoMedia.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret AutoMedia.lv saistībā ar šādiem materiāliem.

Atbildība

 • Portāla lietošanas noteikumi ir saistoši ikvienam lietotājam.
 • AutoMedia.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos lietošanas noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas www.automedia.lv.
 • Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, viņš var tikt saukts pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.