„Alpine” atdzims pateicoties leģendāram mantojumam