The Drivers’ Fuel Challenge 2012_finalists [Par „The Drivers’ Fuel Challenge 2012” reģionālo uzvarētāju kļūst polis Pāvels Ozimeks, mūsu Andris Pļavenieks piektais]

"The Drivers Fuel Challenge 2012" Centrāleiropā un Austrumeiropā reģionālā fināla dalībnieki: Pirmā rinda, no kreisās: Pāvels Ozimeks (Polija), Martins Rihtrs (Čehijas Republika), Pavols Čobrda (Slovākija), Marjans Dojkovs (Maķedonija), Ferencs Benžiks (Ungārija), Andris Pļavenieks (Latvija). Otrā rinda, no kreisās: Āre Muils (Igaunija), Gorans Petrovičs (Serbija), Florijans Koseljs (Slovēnija), Ivans Bataličs (Horvātija), Dans Tumosa (Lietuva), Seads Numanovičs (Bosnija).