Kontakti

“AutoMedia Latvia”

(interneta portāla www.automedia.lv masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs Masu informācijas līdzekļu reģistrā - Nr: 000740179

 

Dibinātājs un izdevējs - IK firma “AZ Komunikācijas”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 45402015459

PVN maks. reģ. Nr.: LV45402015459

Juridiskā adrese: Daugavas iela 69-2, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, Latvija

Adrese korespondencei: Daugavas iela 69-2, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, Latvija

Banka: AS “Swedbank”, kods: HABALV22

Konta numurs: LV50HABA0551016050483

e-pasts: az.komunikacijas@inbox.lv

 

AutoMedia Latvia redakcija

Redaktors: Ainārs Zariņš

mob.tālrunis: +371 26439409

e-pasts: ainars.zarins@automedia.lv vai az.komunikacijas@inbox.lv

 

Korespondents: Ojārs Vētra

e-pasts: ojars.vetra@automedia.lv

 

Fotogrāfs, AutoMedia.lv sociālo tīklu profilu administratore: Agita Zariņa

e-pasts: agita.zarina@gmail.com