Latvijas Motoklubu asociācija pārmet Motosporta Federācijas vadībai varas uzurpēšanu un sabiedrības maldināšanu

Motociklisti_MCA

Latvijas Motoklubu asociācijas (MCA) rīcībā ir nonākusi Latvijas Motosporta Federācijas (LaMSF) 2013.gada 21.janvāra vēstule Latvijas pašvaldību vadītājiem, kurā paziņots, ka motopasākumu organizēšana pašvaldību administratīvajās teritorijās bez saskaņošanas ar LaMSF, uzskatāma par prettiesisku rīcību. MCA to uzskata par klaju likumu neievērošanu, patvarību, pašvaldību atbildīgo vadītāju maldināšanu, kā arī nekaunīgu mēģinājumu šķelt Latvijas motosabiedrību.

LaMSF prezidenta Egīls Agarska parakstītajā vēstulē Latvijas pašvaldībām tiek uzsvērts, ka Latvijas teritorijā motosporta, mototūrisma un velotriāla sacensību organizēšana bez saskaņošanas ar LaMSF, uzskatāma par sacensību organizētāja un pašvaldības, kura savā administratīvajā teritorijā būs atļāvusi organizēt minēto pasākumu bez saskaņošanas ar LaMSF, prettiesisku rīcību.

Atbilstoši LaMSF mototūrisma definīcijai, šajā kategorijā ietilpst tūrisma veids, kurā visas nepieciešamās darbības veic pats motobraucējs ar mērķi izzināt apkārtni, dabu, savu valsti, kā arī citu tautu kultūru, dzīvi un tradīcijas, iepazīties ar citas valsts motociklistu kustību. Mototūrisma veidi ir motoorientēšanās, bezceļa braucieni, ralliji, mototūristu salidojumi, tikšanās.

MCA neiejaucas LaMSF darbībā un neregulē tiesiskās attiecības starptautisku un nacionālu motosacensību rīkošanā, bet vēlas atgādināt dažas pamatbrīvības, kuras nodrošina sabiedrību pret Agarska kunga iedomu augļiem – tā ir Latvijas Republikas Satversme, kas ikvienam, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, paredz tiesības brīvi pārvietoties un izvēlēties dzīvesvietu un ikvienam nodrošina tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību, kā arī nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā tikai saskaņā ar likumu (Latvijas Republikas Satversmes 94. un 97.pants).

MCA ir nevalstiska Latvijas motociklistu organizācija, kura apvieno Latvijā esošus un likumīgi reģistrētus motoklubus. Tās mērķis ir motociklu braucēju kultūras veicināšana, starpvalstu kontaktu stiprināšana un kopā būšana. Neatņemama sastāvdaļa ir motociklistu interešu aizstāvība un nevienam nav ļauts ierobežot pamatbrīvības – ceļot, iepazīt, izzināt.

Pārāk skaidri fakti liecina, ka LaMSF nav ieinteresēta citu nevalstisku organizāciju pastāvēšanā, kas organizē pasākumus,

attiecīgi arī nenotiek nekādu šo organizāciju, vismaz lielāko un atpazīstamāko, sadarbība. Arī MCA vairākkārt ir lūgusi LaMSF atbalstīt MCA virknē aktivitāšu, taču atbalsts vienmēr tika atteikts.

«MCA ik gadu organizē starptautiski atzītus un apmeklētus motopasākumus, kuru finansēšanai regulāri tiek meklēti kaut niecīgākie finanšu resursi. Par spīti ierobežotajiem finanšu resursiem, MCA līdz šim, sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, ir spējusi veiksmīgi noorganizēt un novadīt plaši apmeklētus motopasākumus, uz kuriem ierodas tūkstošiem motociklistu un skatītāju. Turpretim, spriežot pēc zemās publicitātes un vājās pasākumu organizācijas spējas, LaMSF ik gadu organizētās motosporta sacensības ne tuvu nespēj pulcināt tādas dalībnieku un interesentu masas kā to paveic MCA ar minimāliem resursiem,» norāda MCA Prezidents Aivars Freimanis.

Šobrīd MCA par minētajiem faktiem gatavo vairākas vēstules un pieteikumus minēto faktu likumības pārbaudei, tostarp lūgumu Izglītības un zinātnes ministram nekavējoši pārbaudīt LaMSF darbību, uzliekot par pienākumu atzīt par nelikumīgu LaMSF rīcību, uzurpējot motociklistu tiesības Latvijā.