Rallijkrosa pasaules čempionāta posma rīkošana Latvijā piecos gados var izmaksāt divus miljonus valsts naudas

Reinis Nitiss_Rallycross Fr 03_ (atsauce_ REINISNITISS.COM)

Autosporta sacensību organizators SIA “RA Events” ir vērsies valdībā, lai iegūtu valsts atbalstu Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) pasaules rallijkrosa čempionāta (“WorldRX”) posma sarīkošanai Latvijā nākamos piecus gadus.

Pateicoties Latvijas sportistu lieliskajam sniegumam pasaules trasēs, Latvija ir saņēmusi piedāvājumu no čempionāta starptautiskā organizatora “IMG Motorsport” no 2016. līdz 2020.gadam vienu no čempionāta sacensību posmiem sarīkot Latvijā. Tomēr, lai čempionāta posms Latvijā notiktu, nepieciešams iegādāties licenci.

Sacensību organizators SIA “RA Events” ir lūdzis Ministru kabinetu ar licences iegādi saistītos izdevumus segt no valsts budžeta,

savukārt pārējos ar čempionāta posma organizēšanu saistītos izdevumus, izņemot ar sacensību trases rekonstrukciju saistītos izdevumus, segšot pats uzņēmums.

Kā informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM), licences maksa 2016.gadam aprēķināta 350 000 eiro apmērā, 2017.gadam – 400 000 eiro, bet 2018.gadam – 450 000 eiro. Licenču izmaksas pēdējiem diviem gadiem būšot zināmas tikai 2018.gadā, taču, turpinoties šādai dinamikai, lēšams, ka kopējās izmaksas piecu gadu laikā sasniegtu 2 miljonus eiro.

“RA Events” pilnībā pieder Raimondam Strokšam, kurš ir pazīstams kā “Rally Liepāja” un Talsu ralliju rīkotājs. Liepājas rallijs kopš 2013.gada ir kļuvis arī par Eiropas rallija čempionāta posmu.

Kā atbalsta lūgumā uzsver uzņēmums, FIA apkopotā informācija liecina, ka čempionāta posmu klātienes apmeklētāju skaits pērn salīdzinājumā ar 2013.gadu ir palielinājies par 130% un vidēji katru no 12 čempionāta posmiem 2014.gadā klātienē apmeklēja 23 242 skatītāji. Čempionātā piedalās arī latvietis Reinis Nitišs, kurš kopvērtējumā 2014.gada sezonā ieguva augsto trešo vietu.

Uzņēmums lūgumā valdībai norāda, ka tam ir bijusi sekmīga pieredze FIA Eiropas rallija čempionāta posma rīkošanā Liepājā. Aplēses par 2014.gada FIA Eiropas rallija čempionāta posma “Rally Liepāja” ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžetu, kā arī rallijkrosa popularitāti pasaulē organizatoram liekot domāt, ka arī finansējuma piešķiršana rallijkrosa sacensību sarīkošanai sekmēs Latvijas ekonomikas un tautsaimniecības attīstību, tādejādi pilnībā kompensējot ar licences iegādi saistītos izdevumus.

Kā čempionāta posma Latvijā norises vieta ir izvēlēta valsts īpašumā esošā Biķernieku kompleksā sporta bāze, kura gan patlaban neatbilst FIA prasībām, tāpēc nepieciešams veikt trases rekonstrukciju, kam priekšdarbi jau esot sākti. Ņemot vērā to, ka pēdējos gados Biķernieku trasē nav notikušas augsta līmeņa sporta sacensības, čempionāta posma norise esot ļoti svarīga, lai Biķernieku trase arī turpmāk saglabātu nacionālās sporta bāzes statusu. Lai Biķernieku trasē varētu norisināties čempionāta posms, nepieciešams saņemt FIA sertifikātu par Biķernieku trases atbilstību čempionāta posma organizēšanai izvirzītajām FIA prasībām.

Trases saimnieki – Ceļu Satiksmes Drošības direkcija (CSDD) - uzņēmumam esot apliecinājusi, ka gadījumā, ja Latvijā tiks organizēts čempionāta posms, tiks nodrošināta Biķernieku trases atbilstība to organizēšanai izvirzītajām FIA prasībām. Tāpat CSDD apliecinājusi, ka visas darbības minēto prasību nodrošināšanai CSDD veiks par saviem līdzekļiem un papildus valsts budžeta līdzekļi nebūšot nepieciešami.

Saskaņā ar organizatora sniegto informāciju galīgā atbilde par līguma parakstīšanu ar “IMG Motorsport” par posma organizēšanu Latvijā ir jāsniedz līdz 24.februārim, līdz ar to jautājums par iespējamo valsts atbalstu ar čempionāta posma rīkošanu Latvijā saistīto licences maksājumu segšanai ir jāizskata steidzami.

Izvērtējot ar čempionāta posma rīkošanas licences iegādi saistīto izdevumu apjomu kontekstā ar citām sporta nozares budžeta vajadzībām, IZM norāda, ka licences iegāde nav atzīstama par sporta nozares prioritāti. IZM uzskata, ka tagad būtu izskatāms jautājums par valsts atbalstu čempionāta rīkošanai tikai 2016.- 2018.gadā, jo pagaidām nav zināmas licences izmaksas 2019. un 2020.gadā.

Lai nodrošinātu ar čempionāta posma rīkošanas licences iegādi saistīto izdevumu atzīšanu par fiskāli neitrālu pasākumu, rīkotājam būtu jāorganizē neatkarīga pētījuma izstrāde par čempionāta posma organizēšanas potenciālajiem ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem turpmākajiem trim gadiem un līdz 2015.gada 1.aprīlim pētījums jāiesniedz IZM, Ekonomikas ministrijā un Finanšu ministrijā, uzsver IZM.