Par profesionālo autovadītāju 95 kodu

Tavs viedoklis par profesionālo autovadītāju 95 kodu? Pēc maniem uzskatiem viņš ir nepareizs un lieka ir visa tā padarīšana – atkārtota teorijas eksāmenu kārtošana pa diviem lāgiem, pietiktu ja ik pēc pieciem gadiem vajadzētu iziet speciālo medicīnisko pārbaudi.?

Pasniedzu arī šādus kursus un nevienu vien grupu jau esmu apmācījis. Prakse rāda to, ka cilvēki nāk uz kursiem ar bieži vien nievājošu attieksmi, bet aiziet no tiem apmierināti. Šie kursi ir ļoti specifiski un vislielākajā mērā to kvalitāte ir atkarīga no pasniedzēja.

Eksāmeni attiecas uz pretendentiem, kuri C kategoriju ieguvuši pēc 2009.gada 9.septembra vai D kategoriju pēc 2008.gada 9.septembra. Kursu beigšanas sertifikāts derīgs 5 gadus no datuma, kad tas izdots. To neietekmē vadītāja apliecības apmaiņa, kas savukārt parasti ir katra cilvēka privāta izvēle.