Par teorētiskā eksāmena testu CSDD mājaslapā

CSDD mājaslapā ir iespējams pildīt testus, lai gatavotos teorētiskajam eksāmenam. Vai taisnība, ka elektroniskā formātā nav pieejami visi jautājumi, kas mācību grāmatā? Bet kāpēc?

Šis jautājums vairāk būtu jāadresē CSDD darbiniekiem. Par eksāmenu – tā jau ir eksāmena būtība, ka visus jautājumus jeb eksāmenu pilnā komplektā Jūs neesiet redzējuši pirms pretendējiet to nokārtot.