Kā labāk glabāt riepas?

Kā pareizi mājas apstaķļos uzglabāt riepas, kas netiek lietos konkrētajā sezonā?

Ar mājas apstākļiem noteikti domāta garāža. Garnadžu iecienītie daudzstāvu namu pagrabi vai lodžijas, tam noteikti nav piemēroti. Ja riepas ir uz diskiem, tad svarīgi, lai diski būtu nomazgāti pirms glabāšanas. Tas neļaus uz neizmantotajiem diskiem attīstīties korozijai. Jāraugās, lai riepas netiktu deformētas. Vēlams pirms glabāšanas uzmest kritisku aci riepu vispārējam stāvoklim – nodilums, ārēji bojājumi.