Par satiksmi uz Saulkrastiem…

Ikdienas sanāk braukt uz Saulkrastiem. Un mūžīgs stress par to mazo pusjoslu uz šosejas. Daži brauc pa šo pusjoslu arī pieturās un krustojumos kur ir svītras. Vai šī josla ir domāta satiksmei?

Ļoti labs un aktuāls jautājums. Sauksim “mazo pusjoslu” par asfaltētu nomali. Pamatā pa nomali ir aizliegts braukt, tomēr Ceļu Satiksmes noteikumu 124.punkts nosaka: atļauts īslaicīgi braukt pa ceļa nomali, ja tā ir asfalta vai asfaltbetona segumu. Šādu nomali no pamatbrauktuves atdala ar 924.horizontālo ceļa marķējumu, kas nozīmē, ka asfaltēto nomali atļauts lietot, lai apstātos vai stāvētu. Attiecībā par pieturvietām un krustojumiem – ir jāievēro ceļa apzīmējumi. Bet no praktiskā viedokļa ir daudz bīstamāk, pēkšņi ievērojot ceļa nepārtraukto apzīmējumu, mainīt joslu nekā pārbraukt apzīmējumam.

Labs skaidrojums ir atrodams šeit: http://celugids.lv/lat/787/