Vai riepu rotācijas virziena marķējums ir obligāti ievērojams jeb ieteicams?

Vai apzīmējums “virziena bultiņa” riepas sānos norāda ieteicamo vai arī obligāto riepas rotācijas virzienu?

Bultiņa riepas sānos norāda obligāto riepas rotācijas virzienu. Šādu apzīmējumu lieto uz riepām ar izteikti virzītu protektora zīmējumu. Visbiežāk jautājumi tiek uzdoti par riepām ar asimetrisku protektora zīmējumu, uz kurām norādīta “ārpuse” un “iekšpuse”. Cilvēkus mulsina fakts, ka riepu protektora zīmējums abās automašīnas pusēs nav simetriski attiecībā pret automobiļa garenasi. Par to nebūtu jāuztraucas(ražotāju testi uzrāda atšķirību mazāk par 1% veiktspējā) un jāmontē riepas vadoties no apzīmējumiem.