Iesūti “AutoMedia.lv” savu stāstu

“AutoMedia.lv” lietotāj!

Jums ir patīkama jeb tieši pretēji – nepatīkama pieredze saskarsmē ar autoservisu darbību, auto apdrošināšanas lietās jeb dažādu ar auto ekspluatāciju saistītu produktu lietošanu? Ja spējat uz lietām un apstākļiem raudzīties objektīvi, ja jums ir jūsu stāstu ilustrējoši materiāli – dokumenti, fotogrāfijas vai video – un spējat piedzīvoto sakarīgi aprakstīt, sūtiet savu reportāžu uz e-pastu info@automedia.lv. Ja fakti būs ievērības cienīgi, mēs jūsu reportāžu publicēsim. Iespējams, jūsu pieredze var noderēt citiem.

Jūsu “AutoMedia.lv”