Apdrošinātājs: Vasarā automobiļiem biežāk skādi nodara bērni un mājdzīvnieki

Auto bojajumi_apdrosinasana

Apdrošināšanas sabiedrības „BTA Insurance Company” SE novērojumi liecina, ka vasaras periodā biežāk notiek negadījumi, kad mājdzīvnieki vai nepilngadīgi bērni nereti bojā trešo personu īpašumu, tanī skaitā automobiļus.

BTA atgādina, ka ikvienai personai var iestāties civiltiesiskā atbildība par trešajai pusei radītajiem zaudējumiem, pat ja tos izraisījusi nepilngadīga atvase vai mājdzīvnieks. Pasargāt sevi no šādiem iespējamiem finansiāliem zaudējumiem var, iegādājoties Civiltiesiskās atbildības (CTA) apdrošināšanu.

Par bērnu un mājdzīvnieku bojājumu radītiem zaudējumiem trešajai pusei atbildība jāuzņemas vecākiem un dzīvnieku īpašniekiem.

Pērn no BTA kopējā izmaksāto atlīdzību apmēra par CTA (civiltiesiskās atbildības) gadījumiem atlīdzības par bērnu un mājdzīvnieku radītiem bojājumiem nepārsniedz 5%. Nelielais pieteikto atlīdzību skaits ir skaidrojams ar iedzīvotāju zemo informētības līmeni par iespējām pieteikt atlīdzību pieprasījumus. CTA apdrošināšanas atlīdzību ir iespējams pieteikt arī gadījumos, kad, piemēram, suns, iekļūstot kaimiņa automašīnas salonā, to saskrāpē, asinot nagus.

„Līdz šim publiskajā telpā pārsvarā ir stāstīts par CTA apdrošināšanas gadījumiem, kas radušies kāda objekta iedarbības, tehnisku bojājumu vai neparedzētu apstākļu rezultātā. Šāds gadījums ir, piemēram, uz automašīnas uzkritušas lāstekas. Taču CTA ir jāsaprot vēl plašāk – personai ir jāapzinās, ka viņai var tikt pieprasīts segt radušos zaudējumus, kurus ir izraisījusi personas nepilngadīgā atvase vai mājdzīvnieks. Ir arī gadījumi, kad dzīvnieki vai bērni saskrāpē transportlīdzekļus un sabojā to iekšējo apdari, kā rezultātā transportlīdzekļa īpašniekam jāveic remonts. Persona ir atbildīga gan par savu, gan par sev piederīgo mājdzīvnieku un atvašu rīcību un tās rezultātā radītajiem bojājumiem,” norāda „BTA Insurance Company” Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas produktu vadītāja Madara Skuja.

Iestājoties vasaras periodam, kad bērni vairāk laika pavada ārpus mājokļa, vecākiem ir jāapzinās, ka palielinās risks, ka bērni netīšas darbības rezultātā var radīt bojājumus trešās personas mantai. Piemēram, spēlējoties ar bumbu, var tikt izsists stikls vai, neuzmanīgi braucot ar velosipēdu, var tikt noskrāpēta pagalmā vai ielas malā stāvoša automašīna.