Ar septembri uzsākta tarifu vienādošana reģionālo pasažieru autobusu maršrutos

IvecoBus_Urbanway_LR

Sākot ar 2015.gada 1.septembri uzsākta reģionālo vietējo maršrutu autobusu tarifu vienādošana, ziņo valsts SIA „Autotransporta direkcija”. Ņemot vērā, ka autobusa biļetes cena būs atkarīga no pasažieru mērotā attāluma un patlaban Latvijas reģionos tarifi ir krasi atšķirīgi, braukšanas maksas vienādošanas rezultātā būs posmi, kuros tā paliks nemainīga, samazināsies vai nedaudz palielināsies.

„Autotransporta direkcija” turpina darbu pie reģionālo vietējo maršrutu autobusu tarifu aprēķināšanas un saskaņošanas, tādēļ datumi, kad braukšanas maksas izmaiņas stāsies spēkā, būs atšķirīgi katra pārvadātāja apkalpojamajā teritorijā.

Pirmās izmaiņas, kas stājās spēkā 1.septembrī, atiecas uz Bauskas, Tukuma un Aknīstes novadiem,

bet septembra vidū jaunie tarifi tiks ieviesti vairākos Vidzemes un Zemgales plānošanas reģiona novados. Savukārt Rīgas, Kurzemes un Latgales plānošanas reģionā tarifu izlīdzināšanas process tiks uzsākts ne ātrāk kā oktobrī.

Plānots, ka Bauskas teritorijā, kur pasažieru pārvadājumus nodrošina SIA „Aips”, maksa par pirmajiem brauciena kilometriem pieaugs par pieciem eiro centiem, savukārt pārējā novada teritorijā minimālā braukšanas maksa paliks nemainīga. Tāpat biļetes cena nemainīsies, mērojot attālumu no septiņiem līdz 33 kilometriem, bet, braucot garākas distances, maksa par braucienu samazināsies. Tukuma novadā, kur pasažieru pārvadājumus veic SIA „Tukuma auto”, maksa par pirmajiem brauciena kilometriem un maksa par braucienu no septiņiem līdz 33 kilometriem paliks nemainīga, bet garākos posmos biļetes cena samazināsies. Savukārt Aknīstes novadā, kur sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošina SIA „Aknīstes pakalpojumi”, minimālā braukšanas maksa nemainīsies, bet, braucot garākus attālumus, biļetes cena nedaudz palielināsies.

Vienādojot sabiedriskā transporta tarifus, iedzīvotāji par braucienu sabiedriskajā transportā maksās pēc vienādiem principiem neatkarīgi no vietas, kur tie atrodas. Tāpat iedzīvotājiem būs iespēja iegādāties abonementa biļeti, kas regulārajiem pasažieriem par braucienu sabiedriskajā transportā ļaus maksāt lētāk, un perspektīvā plānots ieviest arī vienotu biļeti braucienam gan ar vilcienu, gan autobusu. „Autotransporta direkcija” turpina apzināt pašvaldības, lai noskaidrotu, cik lielā mērā skolēnu pārvadājumi pārklājas ar regulārajiem pārvadājumiem. Iegūstot šo informāciju, varēs spriest par iespējām pielāgot maršrutus vai reisus skolēnu vajadzībām un ieviest atlaižu programmas skolēniem.

Tarifu vienādošanas procesā ir izveidotas četras dažādas minimālās braukšanas maksas, kuru lielums atkarīgs no attīstības centra līmeņa. Maksa par brauciena pirmajiem kilometriem būs atšķirīga Rīgā, pārējās republikas nozīmes pilsētās, reģionālās nozīmes centros un pārējā valsts teritorijā. Tāpat plānots ieviest vienādu maksu par katru brauciena kilometru – braucienam no septiņiem līdz 33 kilometriem maksa būs viena, bet, sākot ar 33.kilometru, plānots cenas samazinājums.

Ņemot vērā, ka reģionālajā maršrutu tīklā ir ap 7 600 reisu ar vairāk nekā 6 000 pieturvietu, lai noskaidrotu, par cik centiem mainās biļetes cena, braucot līdz katrai no šīm pieturvietām, aicinām iedzīvotājus sazināties ar attiecīgo pasažieru pārvadātāju uzņēmumu vai Autotransporta direkciju, rakstot uz e-pastu atd@atd.lv, sociālajos tīklos Twitter un Facebook vai zvanot pa tālruni 67686499 un 67502869.

*pievienotajam attēlam ir tikai ilustratīva nozīme

Par valsts SIA „Autotransporta direkcija”

„Autotransporta direkcija” ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. „Autotransporta direkcijas” uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.