Barbari gūstekņus neņem

AvtoVAZGrishkin

Sākumā atsevišķos Krievijas, bet nu arī vairākos ārzemju medijos ir parādījusies informācija, ka kompānija „AvtoVAZ” ir paklusām likvidējusi savu zinātniski tehnisko bibliotēku.

„AvtoVAZ” bibliotēka bija ievērojama ar to, ka tur glabājās dokumentu arhīvs, tehniskā periodika un zinātniskie darbi, kas saistīti ar padomju autobūves vēsturi – kopumā vairāk nekā 600 tūkstoši unikālu materiālu. Cita starpā arhīvā atradās vēsturiski materiāli par „VAZ” rūpnīcas pamatlicēju pirmajiem ārzemju komandējumiem sarunu vešanai ar „FIAT” bosiem.

Turklāt līdztekus galvenajai uzņēmuma bibliotēkai likvidētas arī divas mazākas literatūras krātuves – viena, kas bija izveidota „AvtoVAZ” zinātniski tehniskajā centrā, un otra autokompānijas korporatīvajā universitātē.

Kā krievu izdevumam „Izvestija” atklājis kāds vārdā nenosaukts uzņēmuma administrācijas darbinieks, lēmums par bibliotēkas likvidāciju (ražošanas izdevumu optimizācijas ietvaros) tika pieņemts 2014. gada sākumā.

Kā čekistu laikos – nekādu rakstisku rīkojumu nav bijis, tikai augstākās vadības pārstāvju uzstājīgi mutiski norādījumi.

Kā noskaidrojusi aģentūra „RiaNovosti”, daļu bibliotēkas fondu izveduši uz izgāztuvi, daļu izvazājuši rūpnīcas strādnieki, bet neliela daļiņa krājumu vēl joprojām stāv samesta kaudzēs atbrīvotajās telpās.

Zīmīgi, ka „AvtoVAZ” bosi nav vēlējušies savu vēsturi uzticēt Toljati pilsētas centrālajai bibliotēkai, kas bija izteikusi gatavību pārņemt visu šo bagātību.

„AvtoVAZ” vadība neko nosodāmu šajā vandālismā nesaskata. Sabiedrisko attiecību direkcija lakoniski paskaidro: „Sakarā ar organizatoriskās struktūras izmaiņām, kā arī darbiniekiem doto iespēju brīvi piekļūt interneta resursiem, uzņēmuma vadība pieņēma lēmumu bibliotēku slēgt.”

Birkas: