Eiropas Parlaments sper soli, lai Savienībā vairs nevarētu krāpties ar auto nobraukumu

Spidometrs_odometrs

Eiropas Parlamenta (EP) plenārsesijā nupat apstiprināts jaunu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopums. Izstrādātie noteikumi paredz arī novērst krāpšanās iespējas ar automašīnu nobraukumu.

EP pieņemtais jauno noteikumu kopums skar periodiskās tehniskās apskates, komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem un transportlīdzekļu reģistrācija. Tam ir trīs mērķi – pastiprināt neaizsargātu ceļu satiksmes dalībnieku, it īpaši jauniešu, aizsardzību; iedibināt vienotu Eiropas telpu tehniskajām pārbaudēm un mazināt administratīvo slogu.

Pēc jauno noteikumu apstiprināšanas EP tiks uzsāktas sarunas ar Eiropas Komisiju un Padomi par teksta gala versiju.

Jaunie noteikumi paredz tehniskās apskates sertifikātu savstarpēju atzīšanu starp dalībvalstīm, jo līdz ar jaunajiem ES transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa noteikumiem tiek vienādoti minimālie tehniskās apskates standarti visās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka vienā valstī veiktā tehniskā apskate tiks atzīta par derīgu arī citā dalībvalstī.

Vēl EP apstiprinātie noteikumi paredz, ka tehniskās apskates vieglajiem auto pirmo reizi būs jāveic pēc četriem gadiem un tad ik pēc diviem. Tomēr katra ES dalībvalsts var noteikt, ka tehniskās apskates transportlīdzekļiem jāveic biežāk, nekā to paredz noteikumi. Atgādināsim, ka Latvijā tikai nesen tika lemts, ka jauniem auto pirmā tehniskā apskate nepieciešama pēc diviem gadiem agrākā viena gada vietā.

“Šī

jautājuma skatīšana Eiropas Savienībā dod Latvijai iespēju vēlreiz izvērtēt vai transportlīdzekļu tehnisko apskašu biežums mums ir samērīgs,”

norāda EP deputāts Krišjānis Kariņš, kurš bija par likumprojektu atbildīgās Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas viedokļa veidotājs šajā jautājumā.

Parlamenta noteikumu apstiprinātais teksts paredz arī, ka dalībvalstīm ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka jebkādas manipulācijas ar odometru vai to rādījumu izmainīšanu tiek uzskatīta par nodarījumu un par to tiek piemērotas sankcijas, kā arī lai nodrošinātu odometra rādījuma pareizību visā transportlīdzekļa ekspluatācijas laikā.

“Iegādājoties lietotu auto, daudziem nācies saskarties ar šaubām par patieso tā nobraukumu. Lai novērstu krāpšanos ar odometriem, noteikts, ka katras tehniskās apskates laikā tiek reģistrēts transportlīdzekļa nobraukums. Līdz ar to, iegādājoties lietotu automašīnu, tās pircējam būs iespēja noskaidrot patieso tās nobraukumu,” skaidro K.Kariņš.