Gandrīz trešdaļa vadītāju aizmāršības dēļ braukuši bez OCTA

Plavinas_pilsetas robeza_ Jekabpils virziens_19.10.2012 03

Saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrības «ERGO» veikto aptauju, 30% transportlīdzekļu vadītāju kaut reizi dzīvē neapzināti  ir braukuši bez OCTA, jo nebija pamanījuši tās derīguma termiņa beigas. Analizējot aptaujas datus pēc dzimuma, OCTA polisi visbiežāk aizmirst iegādāties vīrieši. Turklāt tie arī  vairāk brauc bez OCTA apzināti.

Apdrošināšanas sabiedrība atgādina, ka par neapdrošinātu transportlīdzekļu izraisītiem ceļu satiksmes negadījumiem zaudējumu atlīdzības cietušajiem tiek izmaksātas no OCTA Garantijas fonda, bet vēlāk ar regresa prasību atgūtas no vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka. «ERGO» līdz šim lielākā kopējā aprēķinātā apdrošināšanas atlīdzība cietušajai personai par OCTA gadījumu bijusi 173 480 lati. Ja šis negadījums būtu izraisīts ar neapdrošinātu transportlīdzekli, tad tā īpašniekam šī summa būtu jāatlīdzina no savas kabatas.

Vēl viena interesanta tendence, ka vairāk riskēt un braukt bez OCTA izvēlas latvieši – 37%, turpretī citu tautību pārstāvji tikai 13%.

Savukārt 3% no respondentiem atzinuši, ka apzināti piedalījušies ceļu satiksmē ar neapdrošinātu transportlīdzekli.

Pēc vecuma visaizmāršīgākie ir seniori, cilvēki pēc 60 gadiem. Savukārt pēc dzīvesvietas aizmāršīgākie ir kurzemnieki, no kuriem 56% aptaujas respondentu atzina, ka neuzmanības dēļ piedalījušies ceļu satiksmē ar neapdrošinātu transportlīdzekli.

«Latvijā vēl joprojām ir daļa autoīpašnieku, kas īsti neapzinās kādam finanšu riskam sevi pakļauj, ja viņu neapdrošinātais transportlīdzeklis piedalās ceļu satiksmē bez OCTA. Tas nav tikai administratīvais pārkāpums ar Ceļu policijas piespriesto naudas sodu. Ja ar neapdrošinātu transportlīdzekli tiek izraisīts ceļu satiksmes negadījums, tad zaudējumi cietušajiem tiek segti no Garantijas fonda, bet vēlāk atgūti no atbildīgā un vainīgā transportlīdzekļa īpašnieka,» stāsta Ivars Vismanis, «ERGO» Transportlīdzekļu departamenta direktors.

Uzņēmuma veiktā aptauja norāda, ka daļa autovadītāju, kas apzināti devušies ceļā bez OCTA apdrošināšanas polises, bijuši jaunieši no 15 līdz 18 gadiem ar pamatizglītību, kam atbilstoši normatīvajiem aktiem vēl nemaz nevar būt transportlīdzekļa vadīšanas apliecība. Tas signalizē par nepieciešamību vairāk izglītot jauniešus un viņu vecākus, kas parasti ir šo transportlīdzekļa īpašnieki, par OCTA nozīmi un likumsakarīgām sankcijām par auto vadīšanu bez OCTA polises.

Pēc aptaujas datiem 16% autobraucēju, kas devušies apzināti vai neapzināti ceļā bez OCTA, saņēmuši arī administratīvu sodu no Ceļu policijas. Par šo pārkāpumu aizmāršīgais autovadītājs vai transportlīdzekļa īpašnieks ticis administratīvi sodīts ar vismaz 40 latiem, kas vairāk ir preventīvs un disciplinējošs sods, salīdzinot ar finanšu izmaksām, kas vainīgajai personai būtu jāatlīdzina cietušajiem par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu.

«Sabiedrībai OCTA asociējas ar iespēju saņemt atlīdzību par ceļu satiksmes negadījumā bojātu transportlīdzekli, kuram zaudējumus nodarījis cits transportlīdzeklis. Tomēr OCTA sistēmas sniegtās garantijas ir daudz plašākas. Tā paredz saņemt kompensāciju par ārstēšanos un ilgstošu rehabilitāciju, pārejošu un nepārejošu darba nespēju, apgādnieka zaudējumu, kā arī bojātu trešās personas mantu. OCTA atlīdzina zaudējumus ne tikai cietušajām personām, kuras ceļu satiksmes negadījumā nokļuvušas ne savas vainas dēļ, bet arī valstij un pašvaldībai par šo personu ārstēšanu, rehabilitāciju, tām izmaksātajiem pabalstiem. Nopietnu un smagu traumu gadījumos apdrošināšanas atlīdzības tiek maksātas pat daudzu gadu garumā līdz tiek sasniegts limits, kas šobrīd ir noteikts 5 miljoni eiro jeb ekvivalenta summa latos,» uzsver Vismanis.