Kā vajadzības gadījumā pareizi aizpildīt saskaņoto paziņojumu

Avarija

Ceļu satiksmes negadījums var notikt ar ikvienu, neatkarīgi no autovadītāja vērības vai braukšanas pieredzes. Pārsvarā notiek nelieli satiksmes negadījumi, un ļoti bieži auto braucējiem nākas pildīt saskaņoto paziņojumu. Kā marta beigās vēstīja Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB), 50,2% šoferu savos spēkratos nevadā līdzi saskaņotā paziņojuma veidlapas un tiem nav lejupielādēta LTAB OCTA lietotne, kurā saskaņoto paziņojumu iespējams aizpildīt elektroniski. Apdrošināšanas uzņēmums “Gjensidige” sniedz padomus, kā aizpildīt saskaņoto paziņojumu elektroniski, kā arī atgādina biežāk pieļautās kļūdas, kuru rezultātā apdrošinātājs cietušajam nevar izmaksāt atlīdzību.

Kā aizpildīt saskaņoto paziņojumu

Jāatceras, ka saskaņoto paziņojumu pilda tad, ja negadījumā cietuši tikai divi auto,ja nav nepieciešama transportlīdzekļu evakuācija, nav cietušo, nav bojāta trešo personu manta, kā arī abi transportlīdzekļi bez autoevakuatora palīdzības spēj pamest notikuma vietu. Citos gadījumos nepieciešams izsaukt policiju.

“Mūsdienās saskaņoto paziņojumu visērtāk aizpildīt ar viedtālruņa palīdzību – abām negadījumā iesaistītajām pusēm nepieciešams lejupielādēt LTAB OCTA lietotni, uzstādīt to savā viedtālrunī, autorizēties un izveidot lietotāja profilu. Tad abiem autovadītājiem jāizvēlas funkcija “Fiksēt negadījumu”. Ar autorizācijas kodu palīdzību izveidojot savstarpēju savienojumu starp ierīcēm, negadījumā iesaistītajiem jāizvēlas saskaņoto paziņojumu aizpildīt kā vadītājam A un vadītājam B. Transportlīdzekļu bojājumi no negadījuma vietas jādokumentē ar foto vai video palīdzību. Pats svarīgākais ir sekot lietotnē norādītajām instrukcijām, un process nesagādās tehniskus sarežģījumus,” skaidroLatvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB)valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins, piebilstot, ka tieši šobrīd LTAB uzsākusi informatīvu kampaņu, kuras mērķis ir plašāk informēt autovadītājus par saskaņotā paziņojuma lietošanu un veicināt tā pieejamību.

Negadījumā iesaistītie var izvēlēties pildīt arī drukāto saskaņotā paziņojuma veidlapu. Aizpildot informāciju par transportlīdzekļiem un to vadītājiem, svarīgi pārliecināties, ka norādīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, vadītāja vārds, personas kods un kontaktinformācija. Izmantojot lietotni, šī informācija tiks aizpildīta automātiski, ar LTAB datu bāzes palīdzību. Veidlapā nepieciešams atzīmēt bojājumus, kā arī sadursmes shēmu. Svarīgi atzīmēt ne tikai transportlīdzekļu novietojumu sadursmes brīdī, bet arī iezīmēt ceļa ārmalas, viduslīniju, tuvumā esošas ceļazīmes, luksoforus vai citus ceļa apzīmējumus.  Jānorāda arī ielu vai ceļu nosaukumi.

Abām iesaistītajām pusēm savas veidlapas oriģināls vai tā kopija jāiesniedz savam apdrošinātājam.

Svarīgi atcerēties, ka arī negadījumu izraisījušajai pusei ir pienākums iesniegt paziņojumu savam apdrošinātājam 10 dienu laikā, kā arī, pēc apdrošinātāja pieprasījuma,jāuzrāda bojātais transportlīdzeklis, savukārt cietušajam ir jāiesniedz gada laikā pie apdrošinātāja, kurš apdrošinājis atbildīgā transportlīdzekļa OCTA.

Neatkarīgi no tā, kādā formātā saskaņotais paziņojums tiek pildīts, ieteicams pievienot negadījuma liecinieku kontaktinformāciju un detalizēti norādīt notikuma apstākļus. Lietotnē to iespējams izdarīt gan rakstiski, gan ierakstot balss vēstījumu. Lietotnē aizpildītais saskaņotais paziņojums būs līdzvērtīgs veidlapā aizpildītajam.

Video pamācība, kā aizpildīt mobilo saskaņoto paziņojumu: https://www.youtube.com/watch?v=jU3PgPh1-nw&t=12s

Video pamācība, kā aizpildīt saskaņotā paziņojuma veidlapu: https://www.youtube.com/watch?v=dMDTDVlCyM8

Svarīgi atzīmēt, ka LTAB lietotnē pieejamas arī citas noderīgas funkcijas, piemēram, iespēja redzēt savu Bonus-Malus sistēmas vērtējumu jeb sev piešķirto riska pakāpes klasi, lai objektīvāk noteiktu OCTA polises cenu. Tāpat tajā iespējams apskatīt transportlīdzekļu negadījumu vēsturi.

Biežāk pieļautās kļūdas saskaņotā paziņojuma aizpildē

“Lai apdrošinātājs varētu pilnvērtīgi izvērtēt negadījuma apstākļus un lemt par atlīdzības piešķiršanu, notikuma brīdī ir svarīgi neapjukt un precīzi aizpildīt paziņojumu. Pieļautu kļūmju gadījumā atlīdzības izmaksas process var ieilgt. Tāpat pastāv iespēja, ka atlīdzību izmaksāt nebūs iespējams, ja, apskatot saskaņoto paziņojumu, nevarēsim noteikt vainīgo,” skaidroGjensidige Latvija Transportlīdzekļu atlīdzības grupas vadītājs Lauris Zemvalds.

  1. Par negadījuma apstākļiem jāvienojas rakstiski. Izvairoties no sarežģījumiem, nelielu bojājumu gadījumos vadītāji izvēlas neaizpildīt saskaņoto paziņojumu. Ja vēlāk atklājas, ka bojājumi ir nopietnāki nekā sākotnēji šķita, tas var ievērojami apgrūtināt atlīdzības saņemšanu vai pat padarīt to neiespējamu.
  2. Spēkratu novietojums pirms negadījuma, nevis pēc tā. Neprecīzi attēlots negadījums ir viena no izplatītākajām kļūdām. Jānorāda automobiļu atrašanās stāvoklissadursmes laikā, nevis pēc negadījuma. Svarīgi norādīt arī transportlīdzekļu kustību virzienus. Tāpat jāatceras norādīt informāciju par negadījuma vietu – apkārt esošās ceļa zīmes, ielas vai krustojuma izkārtojumus, luksoforus utt. Detaļām ir nozīme. Saskaņotajā paziņojumā nepieciešams norādīt negadījuma apstākļus – neprecīzs negadījuma laiks, kļūdaina auto numura zīme vai nepilnīga personas informācija var ievērojami apgrūtināt lietas izskatīšanas un atlīdzības saņemšanas procesu. Jāatceras – ja negadījumā cietis automobilis ar piekabi, jāfiksē gan piekabes, gan transportlīdzekļa reģistrācijas numurs.
  3. Iesniegums pie apdrošinātāja nonācis novēloti.Atbildīgā transportlīdzekļavadītājam saskaņotais paziņojums apdrošinātājam jāiesniedz 10 dienu laikā pēc negadījuma, savukārt cietušais prasību par zaudējumu atlīdzinājumu transportlīdzeklim var iesniegt viena gada laikā pēc negadījuma. No nepatīkamas situācijas cietušo var pasargāt saskaņotā paziņojuma aizpildīšana LTAB mobilajā lietotnē, jo tad uzreiz iespējams pārliecināties, ka iesniegumu aizpildījis arī negadījuma izraisītājs. Atbildīgā transportlīdzekļa vadītāja paziņojumu un OCTA prasības pieteikumu var pieteikt pie apdrošinātāja vai mājaslapā.
  1. Steigšanās ar remontdarbiem. Viena no biežākajām kļūdām, ko pieļauj vadītāji – transportlīdzekļa remonta uzsākšana pirms apdrošināšanas eksperta novērtējuma. Lai pilnvērtīgi noteiktu zaudējumu apmēru, transportlīdzeklis jāsaglabā tādā stāvoklī, kādā tas bija pēc ceļu satiksmesnegadījuma! Pie mehāniķa varēs vērsties tikai pēc atzinuma saņemšanas.