LPAA iesaka auto remontēt apdrošinātāja izvēlētā servisā

Crash

Pirms gada stājās spēkā grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, paredzot, ka apdrošināšanas atlīdzību par transportlīdzeklim nodarīto zaudējumu auto īpašnieks var saņemt skaidrā naudā bez PVN un pēc saviem ieskatiem izvēlēties remonta veicēju. Likums paredz, ja auto īpašnieks ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas ir saremontējis transportlīdzekli un iesniedz apdrošinātājam rēķinu par transportlīdzekļa remontu un maksājumu apliecinošu dokumentu par rēķina samaksu, tad apdrošinātājs atlīdzina arī faktiski samaksāto PVN.

Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācija (LPAA), kas apvieno auto ražotāju rūpnīcu un arī autorizētos neatkarīgos servisus, ir apkopojusi argumentus, ko iesaka ņemt vērā auto īpašniekiem, kad ir iestājies OCTA gadījumus un ir jāizvēlas: auto remontēt apdrošinātāja piedāvātajā servisā vai saņemt apdrošināšanas atlīdzību skaidrā naudā.

Trīs iemesli kāpēc auto remontēt apdrošināšanas sabiedrības piedāvātajā servisā:

1. Kvalitāte. Lielākā daļa vadošo Latvijas apdrošināšanas sabiedrību, rūpīgi izvēlās sadarbības partnerus CSNg cietušo automašīnu remontiem. AAS pastāvīgi uzmana un vērtē servisu darbu kvalitāti, izmantojot gan dažādas klientu aptaujas, gan veicot patstāvīgus servisu apmeklējumus.

2. Atbildība. Pēc CSNg, nododot automobili remonta darbu veikšanai servisā,

auto īpašnieks tiek maksimāli pasargāts no patērētāju tiesību pārkāpumu situācijām.

Jebkurā gadījumā auto īpašniekam ir iespēja vērsties attiecīgajā apdrošināšanas sabiedrībā, kas tālāk ar atbildīgo auto servisu risina remonta pakalpojumu neatbilstību novēršanu.

3. Ērtums. Apdrošināšanas sabiedrību noslēgtie sadarbības līgumi ar servisiem bieži paredz papildus pakalpojumu iespējas. Piemēram, pēc CSNg apdrošināšanas gadījumu var uzreiz pieteikt servisā – serviss aprēķina tāmi, saskaņo ar apdrošināšanas sabiedrību un veic auto remontu. Dažām apdrošināšanas sabiedrībām ir arī izveidota cieša sadarbība ar servisiem, kurus tās ir pilnvarojušas veikt remontus līdz noteiktai summai, negaidot tāmes saskaņojumu ar apdrošināšanas sabiedrību ekspertiem.

Trīs iemesli kāpēc neizvēlēties atlīdzību skaidrā naudā:

1. Zaudējumi. Tāmes kopsumma no apdrošinātāju puses bieži sākumā tiek aprēķināta mazāka nekā faktiski prasa remonts, jo

remonta gaitā nereti tiek identificēti un novērsti arī transportlīdzekļa slēptie bojājumi, kas nav bijuši redzami sākotnējā novērtēšanā, kad tiek aprēķināta tāme.

Rezultātā transportlīdzekļa bojājumu novēršanas kopsumma skaidras naudas izvēles variantā var būt līdz pat -20% mazāka, nekā reālās remonta izmaksas, ko AAS, protams, sedz, ja to izvēlētie servisi spēj pierādīt papildu izmaksas. Šadas iespējas vairs nebūs, ja remontēsiet auto paša izvēlētā servisā, kas nav AAS partneris.

2. Risks. Saņemot atlīdzību skaidrā naudā un pēc tam automobiļa remontu uzticot auto servisam vai privātam meistaram, kurš piedāvā veikt remonta pakalpojumus pat ar -50% atlaidi no normāli pieņemtās remonta pakalpojuma tirgus cenas, auto īpašnieks uzņemas risku, ka automobiļa remontā netiks izmantotas kvalitatīvas rezerves daļas un materiāli, remonta darbi visticamāk arī nebūs kvalitatīvi – tādējādi nevis novēršot CSNg radušos bojājumus, bet gan palielinot automobiļa bīstamību ceļu satiksmē un samazinot tā atlikušo vērtību. Turklāt, norēķinoties par auto remontiem skaidrā naudā, visbiežāk klients nesaņem darījumu apliecinošu dokumentu (čeks, stingrās uzskaites kvīts u.c.). Rezultātā, patērētājs zaudē iespēju atgūt PVN un zaudē tiesības vērsties ar prasību pie pakalpojuma sniedzēja par neatbilstoši veiktu remonta pakalpojumu. Arī transportlīdzekļa ražotāja vai tirgotāja sniegtās transportlīdzekļa garantijas saistības šādās situācijās nav realizējamas.

3. Ēnu ekonomikas stimulēšana. Ikvienā tautsaimniecības nozarē, norēķinoties par precēm un pakalpojumiem, bet nesaņemot darījuma apliecinošu dokumentu, valstij netiek nomaksāti nodokļi, ilgstoši ietekmējot gan valsts ekonomisko attīstību, gan valsts finansēto pakalpojumu kvalitāti.

LPAA atgādina, ka CSNg cietuša transportlīdzekļa bojājumu novēršanai, klients, izvērtējot apdrošināšanas un auto remonta pakalpojumu tirgus piedāvājumu, protams, ir tiesīgs patstāvīgi izvēlēties piemērotāko auto remonta pakalpojuma sniedzēju.

“AutoMedia.lv” vēlas piebilst, ka, mūsprāt, visi iepriekš minēti argumenti par labu remontam AAS izvēlētā servisā var būt spēkā, taču LPAA allaž uzstājīgi paustais viedoklis, ka teju visi neautorizētie servisi ir nodokļu nemaksātāji un sliktas kvalitātes pakalpojumu sniedzēji, ir jūtami pārspīlēts.