LPAA: Par garantijas saglabāšanu, veicot remontus neautorizētajos servisos

LPAA log

Konkurences padome (KP) 2012.gada 24.augusta lēmumā, kas sekoja izskatot 2011.gada janvārī iesniegtos SIA „Bairons LBC” iesniegumus par „Peugeot” izplatītāju garantijas saistību nepildīšanu, ir secinājusi, ka klienta pienākums, lai saglabātu ražotāja garantiju, nav veikt remontu un tehniskās apkopes tikai autorizētajos servisos.

Ar pilnu Konkurences padomes lēmuma tekstu varat iepazīties spiežot saiti – http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2012/V068_2408.pdf. „AutoMedia.lv” gan piebilst, ka minētais KP lēmums ir visai sarežģīts un juridiskajā terminoloģijā un attiecīgajā likumdošanā nezinošam cilvēkam salīdzinoši grūti izprotams dokuments. Jāatzīst arī, ka lietas izmeklēšana un lēmuma pieņemšana KP ir vilkusies vairāk nekā pusotru gadu, kas „AutoMedia.lv” vērtējumā, ir ļoti ilgs laika periods.

Atliek piebilst, ka KP pieņēma lēmumu izbeigt lietu par iespējamiem pārkāpumiem „Peugeot automašīnu pilnvaroto izplatītāju un remontdarbnīcu darbībās bes jebkādām sankcijām, jo lietas ietvaros neesot gūti pierādījumi par aizliegtu vienošanos attiecībā uz automašīnu garantijas noteikumiem. KP lietas izskatīšnas gaitā ir veikusi arī „Peugeot automašīnu īpašnieku aptauju, kas apliecinot, ka tie automašīnu īpašnieki, kuri ir iegādājušies salīdzinoši lielu skaitu jaunu „Peugeot” transportlīdzekļu, izprot savas tiesības izmantot arī neatkarīgos servisus, turpretim tādi pircēji, kuri iegādājušies pa vienai automašīnai, nereti savas tiesības neapzinoties.

Kā, reaģējot uz KP lēmumu, uzsver Latvijas Pilnvaroto Autotirgotāju asociācija (LPAA),  ne vienmēr automobiļa pircējs precīzi saprot visu auto garantiju veidus, to nosacījumus un līdz ar to – arī savas tiesības un pienākumus.

LPAA norāda, ka garantijas var iedalīt 3 grupās: 1) likumā garantētās tiesības patērētājam (tikai fiziskai personai) atgriezt preci 2 gadu laikā, ja tiek konstatēti likumā noteikti gadījumi; 2) automobiļa ražotāja sniegtā garantija, kas parasti ir līdz 5 gadu termiņam; 3) un automobiļa importētāja vai pārdevēja sniegtā papildu garantija – parasti no 5 līdz 12 gadu termiņam.

LPAA norāda, ka – ja klients izvēlas papildu garantiju, tad šāda garantija var likt klientam apmeklēt tikai autorizēto servisu, bet no KP lēmuma izriet, ka automobiļa ražotāja sniegtās garantijas laikā ikvienam klientam ir tiesības izvēlēties kā pilnvaroto autoservisu (dīleru serviss) tā arī neatkarīgu servisa uzņēmumu. Tiesa, tikai tādu, kas var sniegt atbilstošas kvalitātes pakalpojumu.

Situāciju skaidro LPAA valdes priekšsēdētājs Viktors Kulbergs: „Par neatkarīga auto servisa pakalpojumu kvalitāti liecina tā rīcībā esošās iekārtas, aprīkojums un personāla kvalifikācija. Tātad – vai personāls ir apmācīts attiecīgās markas automašīnu apkopju veikšanā, kā arī vai konkrēta servisa rīcībā ir legāli iegūta tehniskā informācija konkrētās markas automašīnu diagnostikai un remontiem.”

„Pēc mūsu novērojumiem, diemžēl Latvijā auto diagnostikā bieži tiek izmantotas nelegāli iegūtas IT programmas un datu bāzes, bet darbinieki nav izgājuši speciālās apmācības kursus un tā sauktajiem neatkarīgajam jeb neautorizētajiem servisiem nav tiešsaistes piekļuves tiesību rūpnīcu izveidotajas datu bāzu sistēmām, kas nodrošina konkrētās klienta automašīnas garantijas saistību izpildi visā Eiropas Savienības teritorijā,” turpina V.Kulbergs.

„Rezultātā patērētāji tiek maldināti par Latvijas „neatkarīgo” servisu kompetenci un tiesībām veikt automašīnu servisa un remontu darbus to garantijas periodā. Izmantojot neatkarīgā servisa pakalpojumus auto ražotāja garantijas periodā, klientiem ir jāņem vērā, ka visos gadījumos, kad šāds autoserviss ir izmantojis neatbilstošas kvalitātes rezerves daļas, tādējādi, riskējot sabojāt automobiļa tehniskos mezglus, kas ir pakļauti auto ražotāja garantijas nosacījumiem, šis serviss ir atbildīgs klientam par nodarītajiem zaudējumiem un autorizētam servisam ir tiesības atteikt bezmaksas garantijas remontu. Lai saglabātu automobiļa ražotāja sniegto garantiju, klientam ir jābūt iespējai uzrādīt dokumentus, ka visi remonta darbi, kas veikti neatkarīgajos servisos, ir veikti atbilstoši ražotāja garantijas nosacījumiem, neatkarīgā servisā saņemot pasūtījuma dokumentu ar veikto darbu un nomainīto rezerves daļu pilnu specifikāciju.”, skaidro LPAA valdes priekšsēdis Viktors Kulbergs.