Pieaug krāpšanas gadījumu skaits auto apdrošināšanā, apdrošinātāji modri

Avarija_avotu.iela.riga._30.01.2014_2

Apdrošināšanas sabiedrība „BTA Insurance Company” (turpmāk – BTA), apkopojot datus par aizdomīgu apdrošināšanas gadījumu pieteikumiem,  secinājusi, ka šogad astoņu mēnešu laikā, salīdzinot ar identisku laika periodu pērn, dubultojies atklāto krāpšanas gadījumu skaits, kuru mērķis bijis nepamatoti saņemt apdrošināšanas atlīdzību.

Cilvēki uzskata, ka ir spējīgi inscenēt negadījumus tā, tostarp autoavārijas, ka tas netiks atklāts, un pieprasa apdrošināšanas atlīdzību. Tomēr apdrošināšanas sabiedrībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem pirms atlīdzības izmaksas ir jāpārliecinās par apdrošināšanas gadījumu, pārbaudot visu pieejamo informāciju, tāpēc aizdomīgu faktu gadījumā speciālisti veic padziļinātas pārbaudes un ekspertīzes.

Pie pašreizējām tehnoloģiskajām iespējām negadījumu izmeklēšana kļūst vienkāršāka,

kā arī jebkurai negodprātīgu klientu darbībai vairumā gadījumu var atrast lieciniekus, brīdina apdrošinātāji. Dati par šī gada astoņiem mēnešiem liecina, ka BTA atklāto krāpšanas mēģinājumu skaits ir būtiski – divas reizes – palielinājies salīdzinājumā ar pērnā gada astoņiem mēnešiem. Likumsakarīgi, palielinoties atklāto krāpšanas gadījumu skaitam, būtiski – par 43 % – palielinājusies arī kopējā summa, ko negodprātīgi klienti mēģinājuši izkrāpt. Veicot aizdomīgo apdrošināšanas gadījumu pārbaudi un konstatējot krāpšanas mēģinājumus,

BTA šogad novērsusi nepamatotu apdrošināšanas atlīdzību izmaksu 180 000 eiro apmērā.

„Vērtējot tendences krāpšanas jomā, jāatzīmē, ka krāpjas ne tikai gadījumos, kad runa ir par ievērojamām naudas summām. Praksē redzam, ka mēdz apzināti sniegt nepatiesu informāciju arī tad, ja, piemēram, zaudējumu apmērs ir salīdzinoši neliels – 200 – 300 eiro. Tas liecina, ka nereti cilvēki domā, ka gadījumos, kad tiek nepamatoti pieprasītas nelielas naudas summas, ir lielāka varbūtība, ka šādus gadījumus apdrošinātājs nepārbaudīs,” stāsta „BTA” Ekonomiskās drošības departamenta direktore Tamāra Irēna Tuča.