Vai „Pasažieru vilciens” monopolam tiešām pienāks gals?

Pasazieru vilciens

Autotransporta direkcijas organizētajā tirgus izpētē ar mērķi noskaidrot dzelzceļa operatoru, kas būtu gatavs nodrošināt pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu Latvijas teritorijā, interesi izrādījuši pieci uzņēmumi, kas jau šobrīd nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus pa dzelzceļu gan Eiropā, gan citās valstīs. Autotransporta direkcija ir uzsākusi iesniegto pieteikumu vērtēšanu un, ņemot vērā rezultātus, šī gada vasarā sadarbībā ar Satiksmes ministriju plānots pieņemt lēmumu par dzelzceļa pārvadājumu tirgus daļēju vai pilnīgu liberalizāciju.

Trīs piedāvājumus Autotransporta direkcijas rīkotajā izpētē iesniedza pieci pārvadātāji:
• AS “Pasažieru vilciens”;
• AS “Leo Express Global”, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu Čehijā un Vācijā;
• Uzņēmumu apvienība: SIA “Latvijas Sabiedriskais autobuss”, “Keolis S.A.” un “Syntus B.V.”, kas nodrošina pārvadājumus Austrālijā, Lielbritānijā, ASV, Norvēģijā, Zviedrijā un Dānijā.

Šī gada februārī Autotransporta direkcija uzsāka dzelzceļa pārvadājumu tirgus izpēti ar mērķi noskaidrot pārvadātāju, kas sniedz pasažieru pārvadājumu pakalpojumus pa dzelzceļu, interesi darboties Latvijas dzelzceļa pārvadājumu tirgū saskaņā ar Latvijā izvirzītajiem pakalpojumu sniegšanas priekšnosacījumiem. Dzelzceļa pārvadājumu tirgus izpēte notika par visu iekšzemes pasažieru pārvadājumu segmentu: par interesi sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus gan elektrificētajās dzelzceļa līnijās, gan neelektrificētajās līnijās, tai skaitā arī līnijās, kurās pakalpojumus plānots nodrošināt ar bateriju vilcieniem.

Ieinteresētie pakalpojumu sniedzēji varēja iesniegt piedāvājumu gan par visu apjomu (elektrificētajām un neelektrificētajām līnijām), gan tikai par atsevišķiem segmentiem (tikai par elektrificētajām vai tikai neelektrificētajām līnijām), gan arī tikai par atsevišķām dzelzceļa līnijām jeb maršrutiem. Autotransporta direkcija ir uzsākusi iesniegto pieteikumu vērtēšanu. Plānots, ka šī gada vasarā, noslēdzoties vērtēšanai, tiks pieņemts lēmums par dzelzceļa tirgus daļēju vai pilnīgu liberalizāciju.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija
Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.