Valdība ierobežo ārvalstīs reģistrētu vieglo auto izmantošanu Latvijā

Automedia.lv arhīvs

Otrdien, 14.janvārī, valdība apstiprināja grozījumus 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1341 “Kārtība, kādā piešķir un anulē atļauju piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili”. Pieņemtās izmaiņas vērstas, lai ierobežotu ārvalstīs reģistrētu vieglo automobiļu izmantošanu Latvijā, informē Satiksmes ministrija (SM).

LR Ceļu satiksmes likums valstspiederīgajiem aizliedz valsts teritorijā ceļu satiksmē izmantot ārvalstīs pastāvīgi reģistrētu vieglo automobili. Likumā gan ietvertas arī atrunas, kas paredz izņēmumus (darbs, mācības u.c.), kuru gadījumā var tikt saņemta atļauja dalībai satiksmē.

Ar valdības apstiprinātajiem grozījumiem MK noteikumos Nr.1341, kas nosaka Ceļu satiksmes likumā paredzēto atļauju izsniegšanas kārtību,

paredzēts ierobežot ārvalstīs reģistrēto vieglo automobiļu izmantošanu līdz 92 dienām gada laikā,

saglabājot esošos atļaujas saņemšanas termiņus. Ceļu satiksmes likums jau šobrīd nosaka, ka transportlīdzeklis, kas Latvijā ceļu satiksmē tiek izmantots ilgāk par trim mēnešiem, ir jāreģistrē noteiktā kārtībā Latvijā.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos minētais termiņš tiks attiecināts uz visiem gadījumiem, t.sk. ārvalstīs iznomātajiem vieglajiem automobiļiem.

Grozījumi esot bijuši nepieciešami, jo esošā atļauju izsniegšanas kārtība nepamatoti dod iespēju ilglaicīgi piedalīties ceļu satiksmē ar ārvalstīs reģistrētu vieglo automobili, uzsver SM. Statistika liecinot, ka atļauju saņēmēji transportlīdzekļus pamatā reģistrē Lietuvā, Lielbritānijā, Norvēģijā un Igaunijā.

MK noteikumos būs paredzēts trīs mēnešu pārejas periods (līdz š.g. 1.aprīlim) personām, kuras ārvalstīs reģistrētā transportlīdzekļa izmantošanai Latvijā ir saņēmušas atļauju uz trim gadiem. Šo personu pienākums pēc noteikumu spēkā stāšanās būs transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā atzīmēt dienas, kad transportlīdzeklis tiks izmantots Latvijā. Atzīmes varēs veikt elektroniski no jebkuras vietas.

Esošā prakse liecinot, ka ceļu satiksmē regulāri piedalās ievērojams skaits transportlīdzekļu, kas reģistrēti ārpus Latvijas. Šāda transportlīdzekļu izmantošana, ja vadītājs ir Latvijas rezidents, nerada vienlīdzīgu attieksmi pret tiem transportlīdzekļu īpašniekiem (vadītājiem), kas brauc ar Latvijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, jo tiem Latvijā nav jāveic valsts tehniskā apskate, par tiem nav jāveic Latvijas likumos paredzēto nodokļu maksājumi, kā arī ir ļoti sarežģīta procedūra atsevišķu piemēroto naudas sodu piedziņai.