„Audi” un „Porsche” kašķējas platformu jautājumā

Porsche_msb_1

No Vācijas dzirdamas baumas, ka divas „Volkswagen” apakšvienības – „Audi” un „Porsche” –, kam būtu jāstrādā ciešā sadarbībā, nonākušas domstarpībās unificēto modulāro platformu dēļ.

„VW” bosi bija plānojuši, ka Cufenhazenē radītā „MSB” modulārā platforma, kas paredzēta nākamās paaudzes „Panamera” un dažiem topošajiem „Bentley” modeļiem, nākotnē varētu derēt arī lielajiem „Audi” – „A7” un „A8”. Taču dizaineri Ingolštatē par tādu perspektīvu, saudzīgi sakot, nav sajūsmā. Viņi uzskata, ka pašu darinātā „MLB Evo” platforma ir atbilstošāka kompānijas tehnisko uzdevumu realizācijai.

Savukārt „Porsche” inženieri šo „Audi” platformu sauc par līdz galam nepārdomātu, norādot uz tās acīmredzamiem trūkumiem. Britu žurnāls „Car&Driver” ir noklaisījies viņu argumentāciju, kas skan kā „kompromisa piekare, neadekvāta elektronikas sistēma un nav paredzētas pietiekami elastīgas dažādu transmisiju pielietojuma iespējas”.

„Audi MLB Evo” platforma arī iepriekš izraisījusi plašas speciālistu diskusijas,

jo tai lemts kļūt par pamatu visiem „VW” koncernā veidotajiem apvidus automobiļiem, tostarp arī nākamās paaudzes „Porsche Cayenne”.

Taču ar to vēl „VW” meitaszīmolu pretenzijas nebeidzas. Eļļu ugunī ir gatavi pieliet arī „Lamborghini” inženieri. Arī viņus neapmierina plāns topošajam „Huracan” izmantot „Porsche MSB” platformu. Pirmkārt itāļi vēlas izmantot pašu izstrādātos oglekļa šķiedras un oglekļplasta komponentus. Otrkārt, viņi pauž neticību tam, ka platforma, kas ir izstrādāta sešu un astoņcilindru opozītdzinēju izmantošanai, būs vienlīdz laba arī „Audi” V veida dzinējiem.

Tikmēr kāds (vārdā nenosaukts) „VW” koncerna globālās stratēģiskās plānošanas atbildīgais speciālists „Car&Driver” žurnālistiem izteicies: „Tie puiši negrib saprast, ka viņiem ir vienam ar otru nevis jākonfliktē, bet jāsadarbojas. Mēs gribam ierobežot nevajadzīgu platformu arhitektūru attīstību un standartizēt tos komponentus, kuru radīšana prasa patiešām lielus līdzekļus. „Audi” un „Porsche” ir jāpārtrauc plēsties par platformām un vairāk jādomā par to saturu.”