BMW_i3 01 [„BMW” apstiprinājis pilsētas hibrīdmazuļa izlaidi]

BMW_i3 01